Home

Nieuws

Te weinig MBO’ers voor agrarische sectoren

Ede – Het aantal MBO-studenten dat kiest voor een opleiding veehouderij, teelt of voedselindustrie wordt steeds kleiner.

Het gevolg is dat er een tekort aan werknemers zal onstaan in de komende jaren.

Dat constateert Aequor, de organisatie voor agrarische beroepsopleidingen in het rapport De arbeidsmarkt in 2016.

Een van de factoren waardoor de werkgelegenheid afneemt, is het feit dat de landbouw, bosbouw en visserij (op de horeca na) het laagste jaarloon heeft. Het gemiddelde bruto uurloon voor werknemers is € 15,60 en voor schoolverlaters € 13,10. Dit is erg laag in vergelijking met andere sectoren waardoor steeds minder jongeren kiezen voor een MBO opleiding veehouderij, teelt, bloemen- en groene detailhandel, hoveniers/groenvoorziening of voedselindustrie.

Een andere belangrijke factor is de vergrijzing. In de sector landbouw en visserij is 32 procent van de werkenden 50-64 jaar. In vergelijking met andere sectoren is dat een erg hoog percentage ouderen. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Het percentage ouderen zal de komende jaren toenemen. Het aandeel jongeren (15-29 jaar) is 20 procent en vertoont de afgelopen jaren een dalende tendens.

Aequor voorspelt dat tot 2014 de werkgelegenheid in de agrarische sectoren met 1,2 procent per jaar afneemt. Dit komt neer op een totaal tekort aan medewerkers op mbo-niveau 2, 3 en 4 van circa 46.000. In 2011 is dit tekort nog 7.700.

Of registreer je om te kunnen reageren.