Home

Nieuws

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer open vanaf 15 november

Den Haag – Beheerders van agrarische gronden en eigenaren van natuurterreinen of bos kunnen vanaf 15 november weer subsidie aanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer. Dit meldt Dienst Regelingen.

De subsidies vallen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Aanvragen kan tot en met 31 december 2011 via ’Mijn dossier’.

De provincies bepalen in welke gebieden de subsidie aangevraagd kan worden. Dit doen zij in de natuurbeheerplannen. Ook geven de provincies aan waar collectief beheer mogelijk is. Het gaat hier om weidevogel-, akkervogel- of hamstergebieden.

Agrarisch beheerders die willen meedoen aan collectief beheer moeten vóór 1 oktober contact opnemen met de gebiedscoördinator in hun regio.

Het LNV loket benadrukt dat bij een subsidieaanvraag voor agrarisch natuurbeheer de percelen goed geregistreerd moeten staan. Dit kan worden gecontroleerd in ’Mijn dossier’ bij ’Online percelen’.

Of registreer je om te kunnen reageren.