Home

Nieuws 635 x bekeken

SBL-subsidie deels belast

Leeuwarden - Een akkerbouwer die landbouwgrond heeft omgezet in bosgrond is van mening dat de volledige SBL-subsidie onder de bosbouwvrijstelling valt. Hier is de Hoge Raad het niet mee eens. 20 procent van de SBL-subsidie is belast. 80 procent van de subsidie valt onder de bosbouwvrijstelling.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:
Een akkerbouwer exploiteert een akkerbouw- annex bosbouwbedrijf. Hij ontvangt in 2002 een subsidie van 26.000 euro op grond van de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden. Hij zet namelijk akkerbouwgrond om in permanent bos. De inspecteur stelt zich conform het Besluit van 6 februari 2003, nr. CPP2003/92M op het standpunt dat de subsidie voor 80 procent onder de bosbouwvrijstelling valt en voor 20 procent als winst heeft te gelden.

Rechtbank Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. Hof Leeuwarden oordeelt dat er een causaal verband is tussen de subsidie en het landbouwbedrijf en ziet daardoor geen ruimte de subsidie voor 100 procent vrij te stellen onder de bosbouwvrijstelling.

De akkerbouwer gaat vervolgens in cassatie. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht geoordeeld dat de subsidie niet volledig kan delen in de bosbouwvrijstelling. Hij ontvangt als 'landbouwbedrijfshoofd’ namelijk meer subsidie ter compensatie van inkomensverlies dan andere natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Een deel van de onderhavige subsidie heeft dus een zodanige samenhang met de uitoefening van een landbouwbedrijf, dat het met de subsidie genoten voordeel in zoverre moet worden aangemerkt als te zijn opgekomen in de uitoefening van dat landbouwbedrijf. Het beroep wordt ook voor het overige ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.