Home

Nieuws 234 x bekeken

Provincie Gelderland wil opheffing verplichte grondaankoop

Arnhem – De provincie Gelderland heeft het ministerie van ELI verzocht om toestemming om de verplichting tot grondaankoop voor de Ecologische Hoofdstructuur te stoppen. De provincie blijft naar eigen zeggen grond aankopen, maar vindt de verplichting onwenselijk.

De grond wordt aangekocht namens de provincie maar door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, zoals ligging in een beheersgebied, moest de grond worden aangekocht door de provincie.

De provincie wil zelf bepalen wanneer de aankoop van grond nuttig is met het oog op toekomstig beleid, en financieel opportuun. De provincie zegt te verwachten dat staatssecretaris Henk Bleker akkoord geeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.