Home

Nieuws 1286 x bekeken

Proefprocedure waardering landbouwgrond

Het is onduidelijk wat de verschillende mogelijkheden zijn om landbouwgrond op de fiscale balans te waarderen. Daarom wordt er een proefprocedure gevoerd om hier duidelijkheid over te krijgen.

Adviseurs met agrarische klanten kunnen ‘aanhaken’ bij de proefprocedure. Deze adviseurs kunnen hun agrarische cliënten aan melden voor de vaststellingsovereenkomst waardering landbouwgrond.

De Belastingdienst heeft in augustus een vaststellingsovereenkomst opgesteld met de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) over de wijziging van de waarderingsstelsels voor landbouwgronden. Het doel van deze overeenkomst is om bezwaarschriften te voorkomen, in afwachting van een uitspraak van de fiscale rechter. In de overeenkomst staan de geschilpunten, waarderingsstelsels en de gevolgen beschreven. In een proefprocedure zal de fiscale rechter uitspraak doen over de waardering van landbouwgrond.

Concreet gaat het om een geschil over de vraag of agrariërs hun landbouwgrond mogen waarderen tegen WEVAB (waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming) of WEV (waarde in het economische verkeer).

Het voordeel van deze overeenkomst is dat, in afwachting van de uitspraak, belastingplichtigen aangifte doen conform de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. De Belastingdienst kan op dit onderdeel van de aangiften correcties achterwege laten. Zodat het is niet nodig is dat deelnemende kantoren bezwaarschriften indienen. Aanmelden gaat via postbus.landentuinbouw@belastingdienst.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.