Home

Nieuws

Productschap scherpt salmonella-aanpak aan

Zoetermeer – Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren scherpt het Actieplan Salmonella aan.

Als in een koppel Salmonella enteritidis (Se) en Salmonella typhimurium (St) wordt gevonden, worden de dieren apart geslacht en het vlees in de slachterij verhit om de salmonella’s af te doden. Het vlees komt hiermee veilig in de handel.

Voor de pluimveehouder betekent dit wel een waardevermindering als gevolg van de verplichte behandeling van het vlees. Hiervoor moet een compensatiefonds komen. De kosten voor dit fonds worden momenteel door het landbouweconomisch instituut LEI berekend. Afspraken over de financiering van dit fonds moeten nog worden gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.