Home

Nieuws

'Productie-afspraken over grens maken bij Ehec-crisis'

Leuven – Europese regels moeten ruimte laten om bij crises als Ehec marktafspraken te maken. Dat vindt Philip Appeltans, secretaris van de Belgische koepel voor afzetorganisaties VBT.

”Nu is het zo dat de ene partij in het ene land een minimumprijs invoert en een paar kilometer verderop door een ander verkoopsysteem een andere prijs is opgenomen. Als je geen mogelijkheden hebt om contact te maken in een crisissituatie kun je geen crisis aanpakken.” Nederland en België onderboden elkaar zo tijdens de Ehec-crisis.

Appeltans noemt het teleurstellend dat Nederlandse telers geen toestemming kregen voor een Nederlands crisiskartel. ”Ik denk dat bij het nieuwe landbouwbeleid mededingingsregels soepeler moeten bij crisissituaties.”

Volgens Appeltans breekt de fase aan dat lessen getrokken worden uit de crisis met Ehec. Piet Vantemsche, voorzitter van de Belgische Boerenbond stelde in het ledenblad van veiling Haspengouw dat over een noodfonds wordt gesproken binnen de Boerenbond. Het is niet duidelijk wat de status is van dat voorstel. ”Er zal de komende weken over verschillende zaken worden gesproken. Een noodfonds is er één van”, stelt Appeltans.

In België kijken de afzetorganisaties naar hun eigen afzetsysteem. Dat betekent niet dat België af wil van de klok, stelt Appeltans. ”Dat is te kort door de bocht. We kennen naast de klok ook bemiddeling en contractverkoop en een onderlinge afstemming. De discussie zou niet over het verkoopsysteem moeten gaan, maar mogelijkheden om in crisis tot afspraken te komen. Verschillende verkoopsystemen zullen altijd blijven bestaan.”

Of registreer je om te kunnen reageren.