Home

Nieuws 9 reacties

PBL: afschaffen productierechten kan risico's voor omgeving betekenen

Den Haag - Het afschaffen van productiebeperking van de veehouderij kan risico’s opleveren voor het milieu en de volksgezondheid.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De voordelen van productiebeperking via dierrechten of melkquotum zijn groter dan de nadelen, als het gaat om ammoniak- en mestbeleid, maar ook op het gebied van volksgezondheid en dierenwelzijn. De nadelen van behoud van het systeem, regeldruk en extra kosten voor veehouders lijken kleiner dan de nadelen van afschaffen, concludeert PBL.

Door afschaffing van dierrechten en melkquota zal de veestapel groeien. In combinatie met aangescherpte gebruiksnormen zal dit leiden tot hogere mestafzetkosten voor veehouders. “Dit verhoogt de fraudedruk en het risico op overtreding van de mestwetgeving”, aldus PBL.

Groei van de veestapel gaat doorgaans gepaard met meer milieu-effecten, grotere risico’s voor de volksgezondheid en meer kans op risico’s van uitbraken van dierziekten. Daarnaast verwacht PBL dat er meer schaalvergroting zal plaatsvinden en verdere concentratie van de veehouderij in bepaalde regio’s zal optreden. Dit gebeurde ook in Noord-Brabant toen de productierechten landelijk verhandeld mochten worden.

“De fundamentele vraag is of de huidige omvang en inrichting van de veehouderij optimaal is voor de Nederlandse en Europese welvaart”, aldus PBL.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  G. Kompier

  Ik denk dat de schaalvergroting sneller gaat met productierechten dan zonder. Immers de banken geven de grote jongens meer kans rechten te kopen dan een klein bedrijf. Met als gevolg dat relatief goedkoop voer en mestruimte vanzelf bij de grote bedrijven terecht komt. De kleinere extensieve bedrijven kunnen bij behoud van productierechten moeilijker hun grond optimaal benutten.

 • no-profile-image

  Waarom hoor ik het PBL dan niet over de megastallen?

 • no-profile-image

  Ik denk dat het PBL de plank mis slaat. Met het instand houden van de productierechten houd je een geldverslindend systeem in stand. Geld dat beter bestemd kan worden voor de bouw van duurzame stallen en het verder ontwikkelen van een duurzame veehouderij. Onder duurzame veehouderij hoort dus ook afzet van mineralen buiten de Nederlandse landbouw zodat de druk op de mestmarkt niet toeneemt. Juist op het gebied van mest en ammoniak, volksgezondheid en dierwelzen ben je een duurzame veehouderij nodig.

 • no-profile-image

  Waarom zou je mineralen af gaan zetten buiten de landbouw als akkerbouwers en extensieve veehouders een schreeuwend tekort hebben?

 • no-profile-image

  Wanneer je het productierechten systeem afschaft haal je dus het "slot" van de veehouderij. Dan lijkt mij niet meer dan logisch dat wanneer je je bedrijf (duurzaam) uitbreidt, je de extra geproduceerde mineralenstroom buiten de Nederlandse landbouw afzet. Er is immers nog steeds een landelijk mineralenoverschot....

 • no-profile-image

  Schaalvergroting is een must, kleine bedrijven gaan zondermeer stoppen. Dit is nooit anders geweest! Het belangrijkste is dat je de grote bedrijven verspreidt hebt zitten over het gehele land.De mest is zeer belangrijk voor de grond en voor de gezondheid voor mens en dier is spreiding van de bedrijven zeer verstandig! Ik denk dat ze in Nederland onder de grens moeten blijven haalbaarheid. Anders is het einde oefening, maar dure quotums is ook niet op te brengen. Reguleren moet!

 • no-profile-image

  Als we nu eerst eens leerden een kloppende balans te maken, dan waren we al een heel eind op de goede weg. Vraag maar eens aan de "deskundigen" meststoffen. Die zijn er afgelopen week nog door Henk van der Pol op gewezen waar ze de mist mee ingaan. Merkwaardig toch dat niemand van de tegenwoordig toch "hoogopgeleide" boeren dit ziet.

 • no-profile-image

  We moeten eerst maar eens betaalbare mestverwerking uitvinden dat is de afgelopen 20 jaar nog niemand gelukt. Produktierechten kosten alleen bij uitbreiden geld ,dure mestafzet ieder jaar ook voor kleinere boer Denk dat melkveehouderij de qoutumkosten van nu straks voor mestafzet en grond kwijt zijn

 • no-profile-image

  Productierechten kosten geld. Maar als zonder die rechten de markt verstoort raakt, gaat het nog veel meer kosten. Dat geld niet alleen voor milieu en volksgezondheid, maar met name voor de ondernemer.
  De toekomstige markt is nooit te voorspellen,en al helemaal niet met een afzwakkende economie. Liever betalen voor productierechten dan te maken krijgen met grote onzekerheid.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.