Home

Nieuws

Overname bedrijfswoning zonder belastingheffing

Geen schenkingsrecht en geen overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de overname van de bedrijfswoning. Een bedrijfsopvolger heeft handig gebruikt gemaakt van een 'lek' in de belastingwetgeving. Helaas is voor toekomstige bedrijfsopvolgers het 'lek' inmiddels door de wetgever gedicht.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:

Een bedrijfsopvolger neemt de landbouwonderneming van zijn ouders over. In de overname is niet de woning begrepen. Deze is door de ouders aan belanghebbende geschonken. Belanghebbende verzoekt in de door hem ingediende aangifte om de faciliteiten van artikel 35b en 35c SW over de verkregen vermogensbestanddelen toe te passen en een conserverende aanslag op te leggen. In de te conserveren waarde is ook de woning begrepen. Ten aanzien van de schenking van de woning heeft belanghebbende een beroep gedaan op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De inspecteur is van mening dat belanghebbende – ex artikel 24, derde lid, SW – schenkingsrecht is verschuldigd over de geschonken woning tegen een tarief van 6 procent.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat alleen een conserverende aanslag voor de totale schenking, inclusief de woning, kan worden opgelegd. Er is dan geen ruimte voor het opleggen van een aanslag ex artikel 24 SW. De rechtbank overweegt hierbij dat de totale schenking, inclusief de woning, onder de te conserveren waarde valt van artikel 35c SW. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de belastbare verkrijging verminderd met de daarin begrepen te conserveren waarde nihil is, zodat voor het opleggen van een aanslag geen ruimte is. Volgens de rechtbank is hierbij niet van belang dat het systeem van de SW – dat bij schenking van onroerende zaken altijd minimaal het bedrag dat anders aan overdrachtsbelasting zou zijn geheven aan schenkingsrecht wordt geheven – wordt doorbroken. Volgens de rechtbank kan namelijk alleen de wetgever een dergelijke leemte opvullen. De rechtbank vernietigt de aanslag schenkingsrecht.

Hof Arnhem bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Het hof wijst er verder nog op dat de bedrijfsopvolgingsregeling er in voorziet dat grote bedragen aan schenkingsrecht – uiteindelijk – niet worden betaald, om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken. Volgens het hof is het dan niet logisch dat de wetgever onverkort heeft willen vasthouden aan de heffing van schenkingsrecht ter grootte van de niet geheven overdrachtsbelasting. De bedrijfsopvolger wordt in het gelijk gesteld.

Meer informatie: LJN: BS1137, Gerechtshof Arnhem, nummer 11/00128

Of registreer je om te kunnen reageren.