Home

Nieuws

‘Onzekerheid voor boeren in Oostvaarderswold blijft’

Lelystad – De onzekerheid duurt voort voor de boeren in het Oostvaarderswold in Flevoland. Ondanks dat staatssecretaris Bleker een akkoord heeft gesloten met de provincies over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), stelt LTO-Noord.

In het regeerakkoord had het kabinet Rutte afgesproken dat de overheid niet langer meebetaalt aan de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden. Het Oostvaarderswold moet de Oostervaardersplassen en het Horsterwold verbinden. Flevoland heeft de aanleg toch opgenomen in de provinciale plannen. Flevoland heeft een consortium opgericht, waar onder andere het Wereld Natuur Fonds en Flevo-Landschap inzitten. De adviesraad moet in november een plan indienen hoe Flevoland de aanleg van Oostvaarderswold kan realiseren en hoe dat gefinancierd kan worden.

Tot die tijd duurt de onzekerheid voor de boeren in het gebied, zegt Arnold Michielsen, voorzitter van de afdeling Flevoland van LTO-Noord. ”En de onzekerheid gaat nog langer duren als de financiering lastig te realiseren is. Het gebied moet ongeveer 2.000 hectare groot worden. Bijna de helt van de grond is al aangekocht door de provincie. Voor de boeren die hier nog zitten blijft de onzekerheid bestaan. De onzekerheid is het slechts mogelijke scenario voor de boeren.”
Flevoland constateert dat de overheid in de afspraken met de provincies terug komt op de plannen in het regeerakkoord. ”Het rijk en de overige provincies erkennen met dit akkoord dat Oostvaarderswold een ontwikkelopgave in Flevoland is”, laat gedeputeerde Marc Witteman weten in een persverklaring. ”Het akkoord biedt de handvaten om hier nu verder invulling aan te geven.”

De Provinciale Staten van de provincies moeten het akkoord met Bleker nog goedkeuren. Ook de Tweede Kamer moet er nog over oordelen. Het akkoord komt er op neer dat de provincies tot 2021 de tijd krijgen om de EHS te realiseren. Dat is drie jaar langer dan eerder was afgesproken. Ook wordt de EHS kleiner dan gepland. Tot 2014 betaalt het rijk het beheer van de EHS-gebieden. Daarna valt de rijksbijdrage terug naar een vast bedrag van 100 miljoen euro per jaar via het Provinciefonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.