Home

Nieuws 167 x bekeken

Nieuwe belastingaftrek voor innovatieve bedrijven

Leiden - Het kabinet voert vanaf 2012 een nieuwe belastingaftrek in voor de kosten die bedrijven maken voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten. Voor deze fiscale maatregel is in 2012 een budget van 250 miljoen euro beschikbaar en dat budget loopt de komende jaren op.

De nieuwe belastingmaatregel is vandaag bekendgemaakt door staatsecretaris Frans Weekers van Financiën, bij de presentatie van het economisch topsectorenbeleid van het kabinet op een bijeenkomst in Leiden. De extra aftrek komt bovenop de al mogelijke aftrek van loonkosten en een korting op de belasting van winst bij innovatie-investeringen.

De belastingvoordelen komen naar verwachting vooral ten goede aan de negen topsectoren, waaronder Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food, die door het kabinet op allerlei manieren worden ondersteund in hun investeringen in innovatieve producten en nieuwe markten. Het budget is vrijgemaakt door het afschaffen van subsidies door minister Verhagen van Economische Zaken en Werkgelegenheid.

Verdere steun van het kabinet komt in de vorm van een MKB-innovatiefonds gevuld met 500 miljoen euro, dat risicokapitaal en innovatieleningen verschaft aan MKB-bedrijven. Verder wordt het garantiebudget van het borgstellingskrediet MKB verhoogd van ruim 750 miljoen naar 1 miljard euro. Deze maatregelen komen alleen indirect ten goede aan agrarische bedrijven, omdat primaire bedrijven ervan zijn uitgesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.