Home

Nieuws

Nieuw initiatief ter promotie groente, fruit en zuivel

Zoetermeer – De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en het GroentenFruit Bureau starten samen een initiatief ter promotie van een gezond dieet. De initiatiefnemers willen de Nederlandse eetcultuur terugbrengen en af van de focus op vermeende gezondheidsaspecten van individuele ingrediënten.

Volgens directeur Jack Stroeken van GroentenFruit Bureau zullen binnen een maand nog meer verscategorieën zich bij het initiatief, samengevat in een Versmanifest, aansluiten. Er wordt momenteel gesproken met vertegenwoordigende organisaties uit de vleessector, visserij, eiersector en de aardappelteelt. Stroeken sluit samenwerking met supermarkten in de toekomst ook niet uit.

Volgens Stroeken gaan de initiatiefnemers samen intensief opiniemakers, het Voedingscentrum en de overheid opzoeken. Stroeken: ”we moeten bijvoorbeeld in de toekomst verkomen dat kaas uit de schaal van vijf van aanbevolen voedingsmiddelen wordt gehaald.”

”Ik hoorde laatst professor Katan op de radio zeggen dat niet bewezen is dat groente en fruit gezond zijn. Wij zijn de onduidelijkheid over ingrediënten in een maaltijd zat. De claim is vaak nog niet gedaan of hij wordt alweer ingetrokken.”

Volgens Stroeken is de trend in de wetenschap dat meer holistisch naar voeding moet worden gekeken. ”Dus niet naar de gevolgen van het eten van een paprika, tomaat of komkommer alleen, maar naar hoe een bepaalde samenstelling van een maaltijd effect heeft op de gezondheid.”
De Nederlandse eetcultuur staat in de plannen centraal. ”In de Nederlandse eetcultuur wordt vanuit de groenten gedacht. Nu kiest men vaak voor Aziatisch of Italiaans, en wordt de maaltijd nog maar door 48 procent van de consumenten primair vanuit groenten samengesteld.”

Bij de Nederlandse eetcultuur hoort ook samen eten. Wie samen eet, zo valt in het manifest te lezen, merkt meer smaak maar eet ook gezonder. Het manifest wijst ook op het samen gebruiken van fruit niet alleen gezond is maar ook thuisconsumptie stimuleert. Al op jonge leeftijd wordt wat betreft het manifest gezond lunchen de norm.

Stroeken benadrukt dat het initiatief geen motie van wantrouwen is jegens het Voedingscentrum, waarmee volgens Stroeken samengewerkt zal worden. ”Maar feit is dat in het Voedingscentrum ook de industrie en de gezondheidswetenschap hun stempel drukken. Vaak liggen de belangen op één lijn met de verssector maar soms ook niet.”

Zo vindt Stroeken het ergerlijk dat industriële aanbieders van voeding met fruit koketteren terwijl maar een miniem percentage van de voeding daadwerkelijk fruit betreft.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.