Home

Nieuws 214 x bekeken

‘Nederland voldoet deels aan EU-milieueisen’

Den Haag - De kabinetsplannen op het gebied van milieu-, klimaat- en natuurbeleid zorgen ervoor dat Nederland zijn Europese verplichtingen op dit gebied slechts ten dele kan nakomen.

Dat staat in een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

De onderzoekers plaatsen vooral vraagtekens bij toekomstige waterkwaliteit. Bezuinigingen en het Bestuursakkoord Water zouden ervoor kunnen zorgen dat geplande doelstellingen op dit gebied niet worden gehaald, staat in de doorrekening van de regeringsplannen. In het bestuursakkoord wordt geregeld dat lagere overheden taken overnemen van de landelijke overheid. Dat akkoord moet nog worden uitgewerkt, dus de PBL-inschatting is nog omgeven met onzekerheden.

Door kortingen op het waterkwaliteitsbeleid kan het percentage wateren dat voldoet aan Europese kwaliteitsdoelen dalen, analyseren de rekenmeesters desondanks. Atsma schrijft maandag in zijn reactie dat het kabinet prioriteit geeft aan waterveiligheid en dat er nog zeeën van tijd zijn om kwaliteitsdoelstellingen te halen. Ook wijst hij er op dat het PBL geen rekening houdt met innovatieve oplossingen die er aan zitten te komen.

De rekenmeesters plaatsen ook vraagtekens bij het behalen van het Europese streefpercentage 'hernieuwbare energie' in 2020. Dergelijke energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zonnestraling, windkracht en aardwarmte. Europa wil dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 14 procent bedraagt. "Uitgaande van de plannen die momenteel doorrekenbaar zijn, neemt het aandeel hernieuwbare energie toe van 4 procent in 2010 tot 9 à 12 procent in 2020'', staat in de notitie. "Gegeven de keuze van het kabinet om maximaal 1,4 miljard euro per jaar aan subsidie te verstrekken, is een aandeel van 12 procent het maximaal haalbare.''

Volgens Atsma kan na deze kabinetsperiode blijken dat als het gaat om hernieuwbare energie 'aanvullende actie vereist is'.

Of registreer je om te kunnen reageren.