Home

Nieuws 182 x bekeken 1 reactie

Natuurakkoord: EHS drie jaar later klaar

Den Haag – Provincies krijgen drie jaar langer de tijd om de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden.

Dit betekent dat het project pas in 2021 kan worden afgesloten, en niet in 2018.

Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Henk Bleker dinsdag met het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft gesloten over de decentralisatie van het natuurbeleid. Niettemin worden de contouren van de EHS al volgend jaar definitief vastgelegd ter voorkoming van planologische schaduwwerking.

Binnen het project wordt voorrang gegeven aan de internationale verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar maatregelen die nodig zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die later dit jaar gereed moet zijn. Het kabinet blijft verantwoordelijk; eventuele Europese boetes worden niet bij de provincies neergelegd.

Voor de herijkte EHS moeten de provincies nog zo’n 17.000 hectare verwerven en 40.000 hectare inrichten. Volgens het akkoord dient deze opgave volgens het zogenoemde grond-voor-grond principe te worden gerealiseerd. Dit betekent dat voor zowel de verwerving als inrichting (de opbrengst van) ruilgronden worden gebruikt.

Tot 2014 zorgt het kabinet voor de financiering van het beheer van de EHS en gebruikt daarvoor middelen uit het ILG-budget (Investeringsbudget Landelijk Gebied). Daarna draagt het rijk 100 miljoen euro per jaar bij via het Provinciefonds.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Waarom maakt men zich druk om de intensieve bedrijven rond de N-2000 gebieden? Deze bedrijven bouwen allemaal een stikstofsaldo op en kunnen dus onmogelijk "verliezen".

Of registreer je om te kunnen reageren.