Home

Nieuws

NMV hekelt verdere onzekerheid door decentraliseren natuurbeleid

Ingen – Het akkoord tussen staatssecretaris Henk Bleker en de provincies over het decentraliseren van het natuurbeleid leidt tot nog langere onduidelijkheid voor de boeren. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in een reactie dit akkoord.

De bond vraagt zich af welke voordelen het heeft om het natuurbeleid bij de provincies neer te leggen. Het gaat immers om Europese regelgeving, waarvoor de overheid verantwoordelijk én aansprakelijk is en ook zal blijven.
Voor de uitvoering van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) hebben de provincies tijd gekregen tot 2021. Voor veel melkveehouders die in gebieden bij de EHS zitten, geeft dit een nog langere tijd van onzekerheid, stelt de NMV. De bond betwijfelt ook of de afspraken met de provincies over een grond-voor-grond-principe, dus het verzilveren of ruilen van grond, de benodigde financiële ruimte zal gaan bieden. Ze ziet nu al problemen ontstaan in gebieden waar onvoldoende grond is om bedrijven te verplaatsen.

De NMV heeft ook grote vraagtekens bij het decentraliseren van het jachtregime en van de taken van het Faunafonds, zoals het verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade. Dit zal volgens haar leiden tot rechtsongelijkheid, omdat elke provincie dat zelf kan invullen en zij maar een bepaald budget hebben om geleden schade uit te keren.

Of registreer je om te kunnen reageren.