Home

Nieuws 203 x bekeken

Mogelijk meer rompslomp voor bedrijf bij natuur

Den Haag – Het lijkt erop dat bedrijven in de nabijheid van natuurgebieden moeten rekenen op meer administratieve rompslomp bij de aanvraag van vergunningen. De Raad van State heeft bepaald dat ook bestaande bedrijven een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb) moeten hebben.

In de praktijk heeft het vonnis van de bestuursrechter niet direct gevolgen voor de bedrijven. Maar op het moment dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd – om welke reden dan ook – zal daarbij ook de Nb-vergunning moeten worden betrokken. Duizenden bedrijven in Nederland hebben er in principe mee te maken.

Gedeputeerde Bart Krol in Utrecht zegt dat hij er op vertrouwt dat staatssecretaris Henk Bleker snel reparaties aanbrengt. ”Hij zegt altijd het belangrijk te vinden dat agrarisch ondernemers vooruit kunnen.” Krol constateert dat het natuurbeleid is doorgeschoten. ”In combinatie met ongelukkigheden als het stikstofbeleid hebben we het de agrarische sector verschikkelijk moeilijk gemaakt. Daar moeten we echt vanaf. Het ministerie is aan zet om de eigen rommel op te ruimen.”

Een woordvoerder van de provincie Overijssel verwacht dat de uitspraak niet tot grote problemen zal leiden. ”We hebben nog niet precies in beeld om hoeveel bedrijven het gaat. In de meeste gevallen denken we echter vergunning te kunnen verlenen op basis van een provinciale verordening.”

In Gelderland, waar veel bedrijven onder de Natuurbeschermingswet vallen, blijft de impact op het eerste gezicht beperkt, zegt een woordvoerder, ”omdat de meeste bedrijven al een Nb-vergunning hebben.”

Complicerend is dat de rechter heeft gezegd dat in de omgeving van Vogelrichtlijngebieden de situatie in 1994 als uitgangspunt moet gelden. Specialist ruimtelijke ordening Herman Litjens van ZLTO zegt dat bedrijven die na 1994 hebben uitgebreid en nu een volgende schaalsprong wilen maken, volgens de rechter moeten uitgaan van de situatie in 1994. ”Dat is praktisch niet te doen.”

Litjes zegt dat de nu ontstane situatie kan worden opgelost via de programmatische aanpak stikstof, zodat de situatie van 31 december 2010 bepalend wordt. ”Maar als het daar niet in wordt geregeld, wordt het een probleem.”

Of registreer je om te kunnen reageren.