Home

Nieuws 2 reacties

Minder verzuring en vervuiling in de lucht

Wageningen – De lucht wordt een stuk minder verontreinigd. De emissies van zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ammoniak, fijn stof en vluchtige organische stoffen (niet-methaan-VOS, afgekort nmVOS) zijn fors afgenomen in de periode 1990-2000.

Na 2000 namen de emissies van de meeste stoffen nog steeds af, maar minder sterk dan in de periode ervoor. Dit laat het Compendium voor de Leefomgeving weten in zijn Emissieregistratie.

De emissies van zwaveldioxide, ammoniak en nmVOS liggen in 2010 onder het Europese emissieplafond, terwijl de uitstoot van stikstofoxiden in 2010 boven het plafond ligt.

De uitstoot van ammoniak is sinds 1990 met 65 procent afgenomen en ligt in 2010 onder het Europese plafond. De afname is vooral gerealiseerd door de landbouw en is het gevolg van krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting. Hierbij vervluchtigt weinig ammoniak, waardoor meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het gewas en minder kunstmest nodig is.

De afname na 2007 komt vooral door aanscherping van de mestuitrijbepalingen voor bouwland per 2008 en door de aanpassing van stallen in de intensieve veehouderij.

De vervuiling van lucht met fijn stof daalde ook fors na 1990. De landbouw heeft hieraan echter weinig bijgedragen. In de afgelopen 20 jaar stootte de landbouw jaarlijks 5 tot 6 miljoen kilo fijn stof uit. Juist sectoren als verkeer en industrie wisten hun uitstoot drastisch te verlagen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jopie Snel

  "jammer" dat we hieraan geen conclusies kunnen verbinden omdat alle onderzoeken en opinies tegenwoordig zijn doorspekt van linkse idiologieen door radicalen die van nederlandsbelasting geld onderzoeken doen waar bij voorbaat al vast staat wat de conclusies zullen zijn .
  Universiteiten van Wageningen,Tilburg,Nijmegen,Groningen,
  Amsterdam, allemaal kostenverslindende instituten die de Nederlandse economie eerder naar de verdoemenis helpen dan
  ze vooruit brengen.(Stapel,Vonk en hun vriendjes)

 • no-profile-image

  Vooral het feit dat iedereen met een IQ van boven de 80 tegenwoordig naar de universiteit moet kunnen (gelijke kansen), maakt dat er een hoop onzin bij elkaar wordt bedacht. Hoe moeten al deze briljante afstudeerders anders bezig gehouden worden? De mogelijkheden en onderwerpen raken nu eenmaal een keer uitgeput. Op deze manier zal de zo gewenste kenniseconomiet nooit tot stand komen. Kost inderdaad alleen bakken geld en het lijkt wat voor de buitenwacht. Inhoudelijk stelt het geen mallemoer meer voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.