Home

Nieuws

Miljoenennota: bezuinigingen op landbouwregelingen

Den Haag – Het kabinet geeft de komende jaren fors minder uit aan investeringsregelingen voor duurzame stallen en luchtwassers. Ook de glastuinbouwregelingen voor MEI en IRE lopen terug.

Dat blijkt uit de donderdag uitgelekte Miljoenennota. Precieze bedragen per onderdeel staan daar niet in. Wel is duidelijk dat de post waaronder genoemde regelingen vallen een flinke veer moeten laten. Tussen 2012 en 2016 bezuinigt het kabinet hier bijna 130 miljoen op.

De totale begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bedraagt volgend jaar 4,8 miljard euro. Hoewel het kabinet flink wil bezuinigen, tot 18 miljard in 2015, blijven de regelingen Vamil, EIA en MIA op hetzelfde niveau als dit jaar. De landbouwvrijstelling en het accijnsvoordeel op rode diesel blijven eveneens overeind.

Volgende week woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de Miljoenennota.

Of registreer je om te kunnen reageren.