Home

Nieuws 161 x bekeken

LTO: snel maatregelen nodig voor verbetering situatie arbeidsmigratie

Den Haag – De overheid moet snel komen met concrete maatregelen om de instroom van arbeidsmigranten te verbeteren. Dat zegt LTO Nederland in reactie op het parlementaire onderzoek naar arbeidsmigratie onder leiding van CDA-kamerlid Ger Koopmans.

Uit het onderzoek blijkt dat met name de huisvesting van arbeidsmigranten ver onder de maat is. Daarnaast is de registratie totaal niet op orde. Recente schattingen over het aantal arbeidsmigranten variëren tussen de 200.000 en 320.000. De onderzoekscommissie stuitte bovendien op 5.000 tot 6.000 malafide arbeidsbureaus.

LTO Nederland benadrukt de positieve bijdrage die Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten hebben aan de Nederlandse economie in tijden van arbeidsschaarste. ”Dat is en blijft zo, dus het is hoog tijd dat de overheid hierop anticipeert en snel komt tot concrete maatregelen”, aldus voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

De organisatie vindt het beeld dat er veel mis gaat bij arbeidsmigratie onterecht. ”Er zijn incidenten geweest die breed in de media zijn uitgemeten. Misstanden moeten worden aangepakt, geen misverstand daarover. Maar over het algemeen gaat het goed. Ga maar eens kijken in gemeenten als Horst aan de Maas.”, aldus Maat. Hij benadrukt dat boeren en tuinders ook voor seizoenswerk zelf de huisvesting over het algemeen goed hebben geregeld.

LTO verwacht wat betreft huisvesting van buitenlandse medewerkers op korte termijn nadere afspraken tussen ondernemersorganisaties, uitzendbranche en gemeenten. Het gaat hierbij onder meer om het hanteren van uniforme normen voor de kwaliteit van de huisvesting en het tegengaan van uitwassen.

De resultaten van het parlementaire onderzoek wijzer er volgens LTO op dat de Nederlandse regering zich goed moet voorbereiden voor het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië, die is voorzien voor 1 januari 2014. LTO is voorstander van het toelaten van deze mensen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.