Home

Nieuws 4 reacties

LTO en NVV delen conclusies Alders

Den Haag – LTO en varkenshoudersvakbond NVV staan achter de hoofdconclusies van het rapport-Alders. Beide organisaties vinden dat er een grote rol is weggelegd voor de overheid in de verduurzaming van de intensieve veehouderij.

”Belangrijk is vooral dat er een duidelijk punt aan de horizon komt, waar we naartoe kunnen werken”, zegt Frits Mandersloot van LTO Noord. ”De overheid zal duidelijke, en vooral betrouwbare kaders moeten stellen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar het naar toe gaat.”

Behalve voor kaders dient de overheid volgens Mandersloot vooral te zorgen voor een adequaat stimuleringsbeleid. Hij zegt de conclusie van Alders te delen dat ontwikkelingen niet mogen stranden op degenen die niet mee kunnen, of mee willen. ”Het is cruciaal dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de ondernemer wordt gelegd; de overheid heeft een niet te onderschatten rol.”

Voorzitter Wyno Zwanenburg is blij dat er geen sprake is van een ’oppervlakte- of eenhedenverhaal’; vooraf vreesde hij dat er vooral gestuurd zou worden op maximale dierenaantallen. ”Ik vind het plezierig dat er nauwelijks is gesproken over de bedrijfsgrootte, maar vooral over hoe ons systeem tot stand is gekomen en aan welke knoppen je moet draaien om zaken te veranderen”, zegt hij.

Zwanenburg hoopt dat er uit het rapport een platform vloeit waarin alle ketenpartijen overleggen over de voorwaarden waaraan veehouderijen moeten voldoen en waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de prijsvorming. De overheid moet in dat verband de rol van marktmeester vervullen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dus willen ze een verdere sanering van aantal veehouders, terwijl het antibioticagebruik met schaalvergroting toeneemt. En verplichte extra eisen en daardoor geen meerprijs uit de markt beurt

 • no-profile-image

  Het rapport-Alders is 266 pagina,s en dus 23 september aangeboden. Tevens hebben al een paar uur nadien LTO en NVV een mening over het rapport-Alders. Zou het misschien niet beter zijn als je eerst het rapport-Alders leest ??? alvorens je eeen mening hebt of is het in overleg met LTO en NVV samengesteld ??. Dan is het dus geen neutraal rapport . Ik heb het inmiddels doorgenomen maar de mening van onze burgers ( onze consumenten in Nederland dus ) worden behoorlijk weggemoffeld.

 • no-profile-image

  Had je iets anders verwacht dan Producent? Ik zal je nog eens wat vertellen: de uitslag stond ook vooraf al vast!

 • no-profile-image

  Frits Mandersloot is een echte lto bestuurder, ieders belangenbehartiger zolang je mee kunt en mee wil doen aan de eisen en voorwaarde van de bestuurders. Maar waar lto voor moet opkomen (degenen die niet mee kunnen of niet mee willen met de grote massa) dumpen ze ogenblikkelijk bij het grof vuil.

Of registreer je om te kunnen reageren.