Home

Nieuws

LEI: mestverwerking niet per definitie interessant

Wageningen – Mest verwerken tot mineralenconcentraat is niet per definitie economisch interessant. Dit is de conclusie van het LEI-rapport Mineralenconcentraten uit mest.

Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van ELI. Het ministerie wilde inzicht krijgen in de economische haalbaarheid van de installaties die mineralenconcentraat produceren. Daarnaast wilde ELI de ervaringen inventariseren van de afnemers van de meststof.

In het rapport staat dat de installaties die mineralenconcentraat maken uit mest gemiddeld rendabel blijken bij een mestaanvoerprijs van 11 tot 13 euro per ton. De mestleverancier betaalt dan transport, wegen en bemonsteren.

Akkerbouwers en veehouders gebruiken het mineralenconcentraat als meststof voor diverse gewassen, vooral voor grasland. Zij zijn over het algemeen tevreden over het product. De onderzoekers verwachten dat de gebruikerservaringen niet sterk zullen afwijken bij het opschalen van de installaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.