Home

Nieuws

Koopmans: huisvesting personeel op erf verhoogt risico op uitbuiting

Den Haag – Vanuit het oogpunt van uitbuiting vormt het huisvesten van arbeidsmigranten op het bedrijf een verhoogd risico. Dat zegt Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) na onderzoek naar recente arbeidsmigratie uit Midden-en Oost Europa.

Hij wil het huisvesten van de veelal Poolse medewerkers op bedrijven echter vooralsnog wel mogelijk houden. ”Uit het parlementaire onderzoek blijkt dat er veel problemen zijn met de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit moet aangepakt worden. Als we dan tegelijkertijd zeggen dat huisvesting op het bedrijf niet meer mag, wordt het probleem nog groter”, zegt Koopmans, die het parlementaire onderzoek leidde.

Koopmans constateert dat huisvesting zonder directe verbinding met het werk optimaal is. ”Daar moet het naar toe groeien”, aldus het Kamerlid. Bij huisvesting van arbeidsmigranten op het bedrijf zitten volgens de commissie risico’s op uitbuiting die niet gezond is.

De Tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie pleit voor een betere huisvesting voor arbeidsmigranten. ”Hoewel de medewerkers vaak tijdelijk in Nederland zijn, staat vast dat het fenomeen arbeidsmigranten blijvend is.”

Uit het onderzoek van Koopmans blijkt dat de registratie van de arbeidsmigranten niet op orde is, waardoor Nederland geen inzicht heeft in het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Ook blijken er tussen de 5.000 en 6.000 malafide arbeidsbureaus actief en komt uitbuiting met regelmaat voor. Van verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt door de arbeidsmigranten is volgens het onderzoek geen sprake.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de uitdaging aan te willen gaan om binnen twee jaar geen malafide uitzendbureaus meer in Nederland te hebben. Kamp heeft ook kritiek op het onderzoek. ”Er is in het onderzoek weinig aandacht geweest voor het risico dat een toenemend aantal arbeidsmigranten een beroep gaat doen op de sociale zekerheid. We moeten op dit punt zeer attent zijn, gezien de ervaringen in het verleden”, aldus Kamp.

Of registreer je om te kunnen reageren.