Home

Nieuws

Kamerleden bezorgd over verkoop natuurgronden

Den Haag – Kamerleden vrezen dat de overheid de gronden die aangekocht waren als ruilgrond voor natuuraanleg voor te lage prijzen gaat verkopen. Dat blijkt tijdens een debat over natuurbeleid in de Tweede Kamer.

D66, Groenlinks, PvdA en Christenunie roepen via een motie de regering op de gronden niet te snel te verkopen, om prijsdaling van de grondprijs te voorkomen. Ook de SP diende een motie in, waarbij gevraagd werd de gronden eerst te taxeren en dan gedoseerd te verkopen. PVV ziet liever dat de gronden per openbare verkoop worden verkocht, waarbij de huidige pachter de eerste keus heeft.
PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi pleit via een motie bovendien voor meer inzicht in de grondtransacties van de EHS-gronden. ”Ik wil weten voor welke prijs ze worden verkocht en voor welke prijs ze destijds zijn gekocht.
Staatssecretaris Henk Bleker van natuur wijst de zorgen van de kamerleden van de hand. ”Als we de gronden gaan verkopen, doen we dat met verstand. Maar er is nog niet besloten dat de gronden verkocht gaan worden”, aldus Bleker. Hij bevestigt dat gronden die in de ILG-periode zijn aangekocht buiten de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) wel verkocht worden, net als de gronden die niet bestemd zijn voor natuurontwikkeling. Het gaat hierbij om ongeveer 20.000 hectare in totaal.
Gedetailleerde inzicht over de grondtransacties wil Bleker niet geven. ”Dat is aan de provincies. Jaarlijks krijgen we een overzicht van de grondmarkt in de monitor van Dienst Landelijk Gebied”, aldus de staatssecretaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.