Home

Nieuws 263 x bekeken

Kamer wil voorlopig geen ganzen vergassen

Den Haag – De Tweede Kamer wil het toestaan van het vergassen van ganzen voorlopig uitstellen. Een kamermeerderheid van Groenlinks, PvdA, D66, PVV, PvdD, CU, CDA en SP stemde in met de motie van de Partij voor de Dieren.

De Kamer vindt dat nog onvoldoende vaststaat of het toestaan van vergassing van ganzen met CO2 niet in strijd is met hogere regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en het Besluit doden van dieren. ”Uit het oogpunt van dierenwelzijn is een zorgvuldige afweging van de verschillende methoden van doden van dieren noodzakelijk”, aldus PvdD.

In de motie wordt de regering gevraagd het verbod op vergassing van wilde dieren tot nader orde te handhaven. Daarmee wordt de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren opgeschort tot 1 januari 2012.

Marianne Thieme paste haar motie hiervoor op verzoek van D66, PvdA en Groenlinks aan. De Partij voor de Dieren pleitte in de motie eerder voor het volledig intrekken van de wijzigingen van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Daarnaast was de stellingname over het in strijd zijn van het vergassen met het Besluit doden van dieren stelliger. De Partij voor de Dieren stelde eerder dat het vergassen van ganzen in strijd is met de wet, dat werd veranderd tot ’het staat onvoldoende vast of het vergassen in strijd is met hogere regelgeving’.

De jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren organiseerde een protestactie tegen het vergassen van ganzen. Hierdoor werden kamerleden bestookt met e-mails over het vergassen van ganzen. In totaal zijn volgens PvdD meer dan 4.000 protestmails verstuurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.