Home

Nieuws 218 x bekeken 15 reacties

Kamer beperkt speelruimte Bleker in natuuroverleg provincies

Den Haag - De Tweede Kamer wil de speelruimte van staatssecretaris Henk Bleker in het natuuroverleg met de provincies beperken. Dat blijkt uit aangenomen moties naar aanleiding van het debat over de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Natura 2000.

De Kamer stemde in met een motie van D66-kamerlid Stientje van Veldhoven en Christenunie-kamerlid Esmé Wiegman, waarin ze de regering vragen de financiële verantwoordelijkheid voor het halen van de Europese natuurdoelstellingen niet bij de provincies neer te leggen. De politici willen dat Bleker in plaats daarvan duidelijke afspraken maakt over de bijdrage en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de provincies aan de te realiseren internationale afspraken.

Van Veldhoven: "Bleker heeft zichzelf in een onmogelijke onderhandelingspositie geplaatst door de komende jaren 500 miljoen euro te korten op natuur. Hij moet geen boetes afschuiven op anderen of de uitweg zoeken over de rug van de Nederlandse belastingbetaler."

Een kamermeerderheid vindt tevens dat bij het inzetten van natuurgeld prioriteit moet worden gegeven aan het invullen van de internationale verplichtingen of groen rondom de stad. Ook stemde de Kamer in met het voorstel om natuurcompensaties voortaan te doen in het EHS-gebied. "Als ze natuur compenseren, doe dat dan waar dit het meest waardevol is, en waar de natuur en biodiversiteit daadwerkelijk wordt versterkt. Dan hebben provincies, mensen en dieren hier tenminste echt wat aan", aldus Van Veldhoven

Een motie van de kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Ger Koopmans (CDA), waarin voldoende budget voor het onderhoud van natuur door provincies wordt gevraagd, werd ook aangenomen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkouwer

  Kijk, eindelijk begint de parlementaire siësta- die al bijna een jaar duurt- ten einde te raken. Bleker moet keihard teruggefloten worden en zal zich aan de staastrechtelijke verplichtingen moeten houden die er voorvloeien uit gesloten internationale overeenkomsten en verdragen. Daarvoor is immers het Centrale- en niet het Provinciale Bestuur aansprakelijk. Als ik Rutte of Verhagen was, dan liet ik de ambachtelijke smid van Vlagtwedde een integrale titaniummuilkorf om de laadklep.en het strottenhoofd van Bleker klinken. Want de natie en onze buren hebben al meer dan voldoende totalitaire humbug van die man moeten slikken!

 • no-profile-image

  Alsof het niet over de rug van de belastingbetaler gaat als het rijk verantwoordelijk is.

 • no-profile-image

  herkouwer

  Kritische Lezer, het gaat hier om NATURA 2000. Dat is bestemd om ook voor de jonge en komende generaties nog een klein beetje leefbaar land en continent over te houden. Dat kan niet gratis, maar gaat absoluut over niemands rug.Het is een noodzakelijke investering in de toekomst Boeren investeren helaas enkel in het vernietigen daarvan!

 • no-profile-image

  Herkauwer, in het forum staat dat de belastingbetaler er voor opdraait als de provincies moeten betalen. Dat is natuurlijk niet anders als het rijk het betaalt. Dat is mijn punt.

 • no-profile-image

  herkouwer

  Oké Kritische Lezer, dat klopt natuurlijk helemaal. Het is een kwestie van linkerbroekzak- rechterbroekzak, ook al zou dit kabinet het liefst alles door links laten dokken! Ik bedoelde in de vorige reactie te zeggen : het is een noodzakelijke investering in de toekomst en in het belang van komende generaties. Dat zou vooral het tegenwerkende (en zeer kinderrijke) CDA zich eens goed in de oren moeten knopen!

 • no-profile-image

  Blijkens dit artikel gaat de Kamer akkoord met een besparing van 500 milj. op natuur.Dan ligt het meer voor de hand dat de kop boven dit artikel zou luiden Kamer beperkt speelruimte Provincies in natuuroverleg Bleker.
  Dus Provincies niet even snel er nog een paar gebiedjes bij klussen, De inrichting versoberen.Op die manier kunnen we aan de internationale afspraken voldoen.

 • no-profile-image

  Eens met de motie van Stientje van veldhoven.

 • no-profile-image

  herkouwer

  Er worden helemaal geen 'gebiedjes bij geklust' Stee. De N2000 sel;ectie- en aanwijzingsprocedures liggen al vér achter ons en de thans geregistreerd staande N2000-gebieden zijn formeel bij de EU aangemeld en vastgelegd. Dit totalitaire kabinet zal desnoods zeer hardhandig moeten leren dat afspraak afspraak is en dat geen confessionele draaikonterij of neoliberaal egoisme daar iets aan kan veranderen. Een regering is ten slotte geen padvindersclub!

 • no-profile-image

  In dit land wel Herkauwer!

 • no-profile-image

  jonge boer

  bezuiniging zou i.p.v.500 miljoen 5 miljard moeten zijn. natuur beweging heeft al genoeg geld over de balk gejaagd.

 • no-profile-image

  hrekouwer

  Dat was helemaal niet de natuurbeweging, jonge boer, maar dat waren onze opeenvolgende regeringen. Na zorgvuldige en gewetensvolle afweging en besluitvorming. Omdat zij die 'morgen' leven, ook recht hebben op een leefbaar land!

 • no-profile-image

  Sinds wanneer praat jij over 8 jaar CDA als "zorgvuldig en gewetensvol" Herkauwer?

 • no-profile-image

  herkouwer

  Ik bedoelde dat over de lange termijn Kritische Lezer. Maar het is hoe dan ook een feit, dat er zélfs tijdens de kabinetten Balkenende structureel werd gewerkt en gebouwd aan N2000 en EHS en dat er (wat voor mij niet had gehoeven en beter achterwege was gebleven) op de meest krankjoreme plekken nieuwe natuur werd aangelegd..Vooral door dat laatste werd er bij de boeren erg veel goodwill verspeeld. De dankzij die Balkendekabinetten tot faunabeheerders opgeleukte hobbyjagers deden de rest!

 • no-profile-image

  Tja HREKOUWER je gaat foutjes maken als je elke keer je naam moet veranderen! Hij was een beetje dom!

 • no-profile-image

  Herkouwer

  Erg clever hoor Wessel. Ik maakte inderdaad een tikfoutje en corrigeerde dat. Maar het viruele correctielint van het AGD is door Wegener wegbezuinigd. Nu jij nog! .

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.