Home

Nieuws 193 x bekeken

Inspectiebudget SZW omlaag, boetes omhoog

Den Haag – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal in 2012 arbeidsinspecties met minder budget uitvoeren, maar verwacht wel meer en hogere boetes uit te delen.

Dat staat in het Jaarplan 2012. Het totale budget van SWZ krimpt in 2012 tot 92,9 miljoen euro. In 2010 was het gerealiseerde budget nog ruim 112 miljoen euro. SZW hoopt de besparing te realiseren door effectiever en doelmatiger te opereren.

De nadruk zal liggen op de aanpak van illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkeringsfraude en aanpak van bedrijven die regels overtreden op het gebied van gezond en veilig werken.

Ook moeten bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan, harder worden aangepakt. Bij een derde overtreding kunnen bedrijfsactiviteiten stilgelegd worden of kan er een dwangsom opgelegd worden.
Bedrijven die wel goed opereren, kunnen juist minder bezoek van de inspectiediensten van SZW verwachten.

Het ministerie heeft verder aangekondigd dat de boetes voor overtredingen omhoog gaan. De boete-inkomsten moeten in 2012 stijgen met ruim 4 miljoen euro. Vooral voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (wav) verwacht SZW meer boetegeld binnen te krijgen, onder meer door het boetegeld te verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.