Home

Nieuws

Infrastructuur en Milieu legt bal bij bedrijfsleven

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM) schuift een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor verduurzaming en milieuvriendelijker produceren naar het bedrijfsleven, zo blijkt uit de begroting.

Het ministerie wil de doelstellingen vooral realiseren door via regelgeving het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven te verbeteren. “Het kabinet gelooft in de kracht van het bedrijfsleven om vooruit te komen in het milieu- en klimaatdossier”, aldus het ministerie. Tegelijkertijd moet dit de overheid kleiner en slagvaardiger maken.

Door het schrappen van regels kan het bedrijfsleven volgens het ministerie jaarlijks 650 miljoen euro besparen. Het Rijk wil vooral snoeien in procedures. De regels voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, milieu en natuur moeten worden vereenvoudigd tot een overzichtelijk geheel. In 2012 wordt het voorstel voor de Omgevingwet ingediend, waarmee procedures en besluitvorming worden versneld.

Handhaving en controle op naleving van milieumaatregelen wordt meer op vertrouwen gestoeld; bedrijven die het goed doen worden minder gecontroleerd en bedrijven die regels slecht naleven worden frequenter gecontroleerd.

Minister Melanie Schultz van Haegen kondigt voor 2012 ook het begin van een certificeringssysteem voor stallen aan. Via dit milieu-certificeringssysteem moet het ministerie haar taken op dit gebied kunnen afbouwen.

Voor de glastuinbouw kondigt de minister aanscherping van het middelenbeleid aan.

Het ministerie is positief over de ontwikkeling van groen gas. “Met de hoeveelheid mest in Nederland kunnen we aardig wast energie opwekken. Productie en benutting van groen gas is goed voor het klimaat en kan een nieuw perspectief bieden voor de landbouw”, aldus de minister.

Of registreer je om te kunnen reageren.