Home

Nieuws

Groei paprika-export loopt flink terug in juli

Zoetermeer – De groei in paprikaexport is in juli praktisch tot stilstand gekomen. Ten opzichte van 2010 is het exportvolume nu nagenoeg gelijk.

Tot en met juni lag de export nog 6 procent boven dat van 2010. Met de exportcijfers van juli (tot en met week 31) erbij opgeteld is die groei gedaald tot een kleine 1 procent. Het Productschap Tuinbouw (PT) spreekt over een totaal exportcijfer van 197.000 ton in 2011, ten opzichte van 196.000 ton in 2010.

Die situatie wordt met name veroorzaakt door een teruggelopen vraag vanuit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse afzet is met 4 procent teruggelopen, tot 72.000 ton. De vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk nam af met 3 procent, tot een volume van 33.000 ton.

De afname wordt grotendeels gecompenseerd door een toegenomen vraag vanuit de Verenigde Staten. In totaal ging er tot en met week 31 van dit jaar 24 procent meer paprika die kant op. Ook de vraag vanuit Polen, Zweden en Italië laat een opvallende groei zien.

Er is met name meer rode paprika en mixpaprika geëxporteerd. Rode paprika maakt met 43 procent (84.000 ton) verreweg het grootste deel uit van het exportvolume. Mixpaprika is goed voor een kleine 30 procent. Daarna volgt gele paprika met 15 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.