Home

Nieuws 179 x bekeken

Greenport verlegt koers na Ehec-crisis

Den Haag - De Ehec-crisis beïnvloedt de ontwikkeling van een nieuwe tuinbouwstructuur onder lobby-organisatie Greenport Holland.

Volgens voorzitter Loek Hermans heeft Ehec duidelijk gemaakt op welke punten de tuinbouw moet werken aan zichzelf, maar heeft de crisis ook de veranderingsbereidheid vergroot. Greenport Holland gaat door de crisis ook aan de slag met de afzetketen en kwaliteitsborging.

Voedselveiligheidsborging is juist benoemd tot één van de speerpunten. Na het overleg met het ministerie van ELI heeft Greenport ook marktordening als onderwerp benoemd.

De telers die in de stichting STAP werken aan een beter afzetmodel zijn zo onder de vleugels van Greenport gekomen. ”We hebben contacten met telersverenigingen die zelf aan een herschikking van de markt werken. Als we zien dat dingen niet gebeuren, zullen we hierin ook sturen”, zegt Hermans.

Ondanks de Ehec-crisis moet het topsectorenplan overeind blijven met innovatiegelden voor groei in buitenlanden en innovatie. Het heeft zin te blijven investeren in deze zaken, ondanks de crisis op veel teeltbedrijven, stelt Hermans.

Hij denkt dat de crisis ook duidelijk maakt dat het Productschap Tuinbouw een nuttig podium is voor crisisbeheersing en communicatie. Dat werkt door in de takendiscussie tussen Greenport Holland en PT.

Of registreer je om te kunnen reageren.