Home

Nieuws

Geen TBS-verlies voor dga

Den Haag - Zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn van oordeel dat de directeur grootaandeelhouder (dga) geen geldleningen aan 'zijn' bv heeft verstrekt. Hij heeft de vennootschap voorzien van eigen vermogen. Er is dan ook geen sprake van een negatief resultaat uit een werkzaamheid.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende:
A was van 2003 t/m 2005 bestuurder en enig aandeelhouder van een BV. De BV dreef een winkel die per 30 april 2005 is beëindigd. Volgens de jaarrekeningen vonden in genoemde jaren stortingen in de BV plaats. In 2003 en 2004 privé-stortingen uit een hypothecaire lening van respectievelijk € 25.700 en € 37.000. En in 2005 van € 21.900 en € 18.900, uit respectievelijk een privé-lening opgenomen bij een bank en uit de opbrengsten van de verkoop van A’s woning.

De stortingen zijn bij de BV in r/c geboekt. Er is geen rente in rekening gebracht of bijgeboekt. Op 31 december 2005 was de stand van de r/c € 102.769. In zijn IB-aangiften over 2003 en 2004 heeft A ten aanzien van de stortingen geen resultaat uit overige werkzaamheden aangegeven. In zijn aangifte over 2005 gaf hij een resultaat aan van negatief € 102.769. De inspecteur heeft het belastbare inkomen uit werk en woning verhoogd met dat bedrag en dat uit aanmerkelijk belang met dat bedrag verlaagd.

In geschil is of A genoemd bedrag ten laste van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning kan brengen in verband met de afwaardering van zijn r/c-vordering op de BV. De vraag is of A aan ‘zijn’ bv geld heeft geleend, zoals hij stelt, of het eigen vermogen van de BV heeft aangezuiverd, zoals de inspecteur betoogt (‘verliesfinanciering’).

Volgens het hof verstrekte A met de door hem gestorte bedragen geen leningen aan de BV maar voorzag hij de vennootschap informeel van eigen vermogen. A heeft via de stortingen op de r/c niet geld aan de bv ter beschikking gesteld in de zin van art. 3.92, lid 1, aanhef en onder a Wet IB 2001. Van een negatief resultaat uit een werkzaamheid op grond van een afwaardering van een door de stortingen ontstane vordering, kan dan ook geen sprake zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.