Home

Nieuws 593 x bekeken 1 reactie

Fikse bezuinigingen op VWA, DLG en DR

Den Haag - Uitvoerings- en inspectiediensten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) moeten fors inkrimpen. Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en Dienst Landelijk Gebied (DLG) krijgen volgend jaar vele miljoenen minder.

Voor Dienst Regelingen (DR) geldt een eenmalige stijging van het budget, waarna vanaf 2013 een geleidelijke afbouw plaatsheeft. Dat blijkt uit de departementale begroting, die donderdagavond is gepubliceerd. In totaal moet het ministerie komend jaar 44 miljoen euro op apparaatskosten bezuinigen, oplopend naar 288 miljoen in 2015 en 332 miljoen in 2018.

Zo dient de VWA het volgend jaar met 8 miljoen euro minder te stellen. De dienst lost dit op door te bezuinigen op zowel personeel (minder fte’s en geen loonstijgingen) als materiële kosten. Volgens ELI is dit ook goed mogelijk aangezien de komende maanden het fusieproces van de oude VWA met de Algemene Inspectie Dienst en Plantenziektenkundige Dienst wordt afgerond.

Ook DLG ontsnapt niet aan een fikse korting. De dienst moet volgend jaar zo’n 18 miljoen euro bezuinigen, oplopend tot ruim 45 miljoen in 2016. Net als bij de VWA wordt dit ingevuld door besparingen op personeel en zaken als huisvesting en opleidingskosten. Door de bezuinigingen heeft DLG in 2012 eenmalig een negatief saldo.

Voor DR liggen de zaken net iets anders. Die dienst, die zich met name bezighoudt met de uitbetaling van de Europese bedrijfstoeslagen, zit volgend jaar wat ruimer in de jas; het budget stijgt met ruim 6 miljoen euro. Het gaat daarbij om een eenmalige verhoging, want vanaf 2013 is er ook bij DR sprake van een neerwaartse trend. In 2016 zijn de bezuinigingen opgelopen tot 12 miljoen euro. Ondanks deze besparingen verwacht ELI dat de toeslagen vanaf 2013 sneller worden betaald.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dat is nog eens bezuinigen. Eerst het budget flink verhogen en dan weer naar beneden bijstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.