Home

Nieuws

Erfpachtrecht. Verschil WEV-WEVAB belast

De landbouwvrijstelling is ook van toepassing op grond in erfpacht. Als er echter een verschil is tussen de waarde in het economische verkeer (WEV) en de waarde in het economisch verkeer bij voortgezette agrarische bedrijfsuitoefening (WEVAB) dan is dat verschil belast.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:
Een landbouwer heeft het erfpachtrecht van de tot zijn landbouwbedrijf behorende cultuurgrond verkocht aan de Stichting Brabants Landschap en vervolgens zijn onderneming gestaakt. De stichting gaat de grond als natuurgebied gebruiken. De landbouwer stelt dat de WEVAB gelijk is aan de verkoopprijs. De inspecteur taxeert de WEVAB, rekening houdend met een dertiental referentiepercelen, ruim drie ton lager en belast het verschil, omdat dit niet onder de landbouwvrijstelling valt.

De landbouwer heeft de inhoud van het taxatierapport van de inspecteur niet gemotiveerd betwist. Hij heeft evenmin een eigen taxatierapport of daarmee vergelijkbaar geschrift overgelegd. De stelling van hem dat de WEV en de WEVAB wel aan elkaar gelijk moeten zijn, omdat de in erfpacht overgedragen grond zijn agrarische bestemming heeft behouden, wordt verworpen. De grond is bestemd voor natuurbeheer en behoudt dus niet zijn agrarische waarde.

Subsidiair stelt hij dat er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en beroept zich daarbij op afspraken die er ooit zijn gemaakt tussen de Inspectie Kampen en enkele landbouwboekhoudbureaus over de erfpachtrechten in Flevoland. Hof Den Bosch heeft ook het subsidiaire standpunt verworpen omdat er geen sprake is van rechtens gelijke gevallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.