Home

Nieuws

’Eenderde inkomen daalt bij stop voedselexport’

Den Haag – Als de export van agrarische voedingsmiddelen in Nederland weg zou vallen, wordt het inkomen van het Nederlandse agrocomplex eenderde lager.

Dat heeft landbouweconomisch instituut LEI becijferd in opdracht van het ministerie van landbouw. Het gaat hierbij om een theoretische benadering om de effecten van internationale agrarische handel in beeld te brengen. Het bruto nationaal inkomen zou hierdoor met 1,6 procent dalen. De werkgelegenheid daalt met 135.000 arbeidsjaareenheden. Dat komt overeen met 2 procent van nationale werkgelegenheid.

Wanneer Nederland stopt met im- en export van agroproducten zou dit een teruggang van de welvaart tot gevolg hebben. Voor landen buiten Nederland kan dit leiden tot hogere voedselprijzen.
De verwachting is dat de markt die Nederland bedient wordt opgevuld door productie in andere ontwikkelde landen, aangezien de productie in ontwikkelingslanden te beperkt is om deze markt te bedienen.

Uit onderzoek blijkt dat de milieudruk van internationale handel in voedsel met name voortkomt uit de productie, opslag en verwerking van de goederen. Transport blijkt, zeker bij transport over zee, een beperkte rol te spelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.