Home

Nieuws 169 x bekeken

Economische situatie sierteeltbedrijven nog steeds fragiel

Wageningen - Na de dramatische bedrijfsresultaten in 2009 trad er in 2010 voorzichtig herstel op in zowel de rentabiliteit als het inkomen, meldt het LEI van Wageningen UR.

In hoeverre deze stijgende lijn zich in 2011 heeft doorgezet valt op basis van veilingcijfers en (export)marktontwikkelingen te betwijfelen. Wel lijkt de situatie in de snijbloementeelt zorgelijker dan in de potplantenteelt. De concrete vertaalslag van deze cijfers naar bedrijfsniveau is echter lastig aangezien de diversiteit in de sector groot is.

De rentabiliteit van sierteeltbedrijven lag in 2009 op een laag niveau, met name bij de snijbloemenbedrijven. In 2010 zijn de resultaten verbeterd, vooral door hogere opbrengstprijzen. Voor snijbloemenbedrijven lag het resultaat in 2010 echter nog wel onder het langjarig gemiddelde. In december 2011 zal een raming van het jaarresultaat over 2011 worden gepubliceerd.

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.