Home

Nieuws

EU wil meer energieproductie uit eigen biomassa

Brussel – De Europese Unie wil de productie van energie uit biomassa stimuleren. Voorwaarde hierbij is dat de biomassa lokaal wordt geproduceerd, en niet wordt geïmporteerd.

"Biomassa importeren in plaats van fossiele brandstoffen importeren is geen verbetering van de energiezekerheid in de EU", concluderen de lidstaten in een gezamenlijke visie op duurzame energie.
De EU wil met name de energieproductie uit agrarische restproducten en landbouwproducten stimuleren. Voorwaarde hiervan is dat de productie van energiegewassen geen risico vormen voor de voedselproductie.

Uit onderzoek blijkt dat het landbouwareaal in de EU de laatste achttien jaar met 10 miljoen hectare is gedaald, terwijl het areaal bos is toegenomen met 25 miljoen hectare. In vijftien vergelijkbare landen buiten de EU steeg het landbouwareaal met 100 miljoen hectare, terwijl het areaal bos met 150 miljoen hectare afname.

De stimulans voor energieproductie, bijvoorbeeld via lokale of regionale vergistingsinstallatie kan volgens de lidstaten voortkomen uit de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.