Home

Nieuws 387 x bekeken

Commissie: Programmatische aanpak stikstof is werkbaar

Den Haag – De commissie Milieu Effect Rapportage (MER) vindt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een werkbare aanpak om het dilemma tussen economische activiteiten en het behalen van de doelen van Natura 2000 aan te pakken.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Bleker had de commissie gevraagd de juridische houdbaarheid van PAS te toetsen.
In PAS wordt gekeken op welke plaatsen veehouderijbedrijven kunnen ontwikkelen in de omgeving van natuurgebieden. De uitstoot van stikstof is hierbij essentieel. In de nieuwe aanpak wordt onder andere niet alleen gekeken naar de afstand van een stal ten opzichte van een natuurgebied, maar ook naar de ligging van habitats binnen Natura 2000-gebieden.
De commissie is positief over het voorstel, maar adviseert wel om een duidelijke tijdlijn aan te geven voor de doelstellingen. Ook adviseert de commissie aan te geven hoe het beleid kan worden bijgestuurd als doelen niet worden bereikt. De commissie vindt dat ook aangegeven moet worden welke generieke en locatiespecifieke maatregelen het meest (kosten)effectief is, en welke andere maatregelen mogelijk zijn om de instandhoudingsdoelen te behalen. Daarnaast moet in het plan een locatiespecifieke inschatting worden gemaakt van de stikstofdepositie.
De commissie raadt aan de systematiek tussen PAS en de provinciale stikstofverordeningen goed af te stemmen, zodat een eenduidige werkwijze ontstaat. Verder moeten de milieugevolgen van PAS voor de omgeving, anders dan Natura 2000, in kaart worden gebracht.
De verdere uitwerking van PAS moet nog plaatsvinden. Zo moeten de maatregelen nog getoetst worden op draagvlak, de financiering nog beoordeeld en de werkwijze nog geborgd in het systeem, zodat de extra ontwikkelingsruimte ook benut kan worden.
Basis van bedrijfsontwikkeling bij natuur is dat er geen achteruitgang plaatsvindt van de kwaliteit van de natuurgebieden.
Volgens planning moet PAS dit najaar gereed zijn voor gebruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.