Home

Nieuws

CDA: alleen natuurcompensatie binnen EHS

Den Haag - Natuurcompensatie zou voortaan alleen nog maar mogen plaatshebben binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Dat is één van de plannen in de woensdag gepubliceerde nota ‘Meer natuur, minder regels’ van CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Wanneer natuur schade ondervindt bij de aanleg van bijvoorbeeld een industrieterrein moet dit elders worden hersteld. Volgens Koopmans gebeurt dit nu vaak ‘her en der’. Beter is het volgens hem de compensatie te concentreren binnen de EHS. Het beschikbare geld kan worden gebruikt voor inrichting, verwerving en verbetering van de milieucondities. Ook moeten de regio’s waarbinnen compensatie mag plaatshebben, worden vergroot.

Aanleiding voor de nota is de herijking van de EHS en de stroeve onderhandelingen tussen staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) en de provincies hierover; die duren nu al bijna een jaar. Koopmans denkt dat zijn plannen kunnen leiden tot meer en betere natuur voor minder geld en daarmee als ‘smeerolie’ dienen voor de gesprekken.

Naast andere regels voor compensatie wil het Kamerlid particulieren een grotere rol geven bij natuurbeheer. Daarvoor zijn langdurige afspraken met de provincies noodzakelijk, schrijft hij. Tevens is het van belang dat er bij het verstrekken van aankoopsubsidies geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen particulieren en terreinbeherende organisaties.

Koopmans biedt zijn nota woensdagmiddag aan Bleker aan tijdens een debat over het natuurbeleid. De PVV heeft aangekondigd dan een voorstel te doen voor een fusie tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Kamerlid Richard de Mos verwacht daarmee vele miljoenen aan overhead te besparen, die volgens hem beter in de natuur kan worden gestoken.

Of registreer je om te kunnen reageren.