Home

Nieuws

’Burgers hadden weinig benul van dialoog megastallen’

Amsterdam – Negentig procent van de Nederlandse burgers heeft nog nooit gehoord van de maatschappelijke dialoog megastallen, of weet niet wat deze betekent.

Een ruime meerderheid zegt tegen megastallen te zijn, maar slechts 16 procent gelooft dat staatssecretaris Bleker de burger serieus neemt en megastallen zal verbieden.

Dat blijkt uit een peiling van Motivaction, uitgevoerd onder een panel van 1000 mensen van alle politieke afkomsten. Opdrachtgever en verspreider is het wetenschappelijk instituut van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF). Uit de peiling blijkt dat 57 procent het wel belangrijk vindt dat de burgers hun mening geven. Ruim 60 procent had graag zelf een mening ingebracht.

De onderzoekers hebben een megastal gedefinieerd als een stal met meer dan 250 koeien, 120.000 leghennen, 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokzeugen of bijna 2.800 geiten. Zo’n driekwart van de respondenten vindt dat leghennen, varkens en zeugen niet in dergelijke stallen moeten worden gehouden. Over grote koeienstallen is men meer positief.

Volgens directeur Karen Soeters van de NGPF is de maatschappelijke dialoog een fiasco. Ze merkt op dat tijdens de dialoog over kernenergie tussen 1981 en 1983 2.000 publieksbijeenkomsten zijn georganiseerd en een krant werd uitgegeven met een oplage van 1,1 miljoen.

”Onvergelijkbaar met burgerpanels, een tweedaagse werkconferentie en een zeer beperkte discussie op internet tijdens de nationale dialoog megastallen”, aldus Soeters. ”De dialoog is bovendien gestart in de zomermaanden, en de presentatie (a.s. vrijdag, red) is gepland in de week van Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen. Dit is geen serieus debat geweest.”

Of registreer je om te kunnen reageren.