Home

Nieuws 258 x bekeken

Boeren mogen mest vervoeren per pijpleiding

Den Haag – Boeren mogen vanaf 1 oktober, zaterdag, hun mest per pijpleiding vervoeren. Dit scheelt vervoer over de weg en voorkomt overlast voor de omgeving. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie donderdag bekendgemaakt.

De mogelijkheid om mest per pijpleiding te vervoeren biedt vooral kansen voor centrale bewerking of verwerking van mest en voor energieproductie uit mest. De mest hoeft niet meer per vrachtauto naar de centrale plek worden vervoerd.

Voor het transport per pijpleiding gelden soortgelijke regels als voor het wegtransport. Een pijpleiding is alleen toegestaan tussen twee ondernemers. Zij moeten de vervoerde mest laten bemonsteren en analyseren. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de nieuw toegestane mogelijkheden geen nadelige effecten hebben voor milieu en leefomgeving.

Op de Veluwe wordt kalvergier al langer per pijpleiding vervoerd. Bedrijven zijn daar aangesloten op een kalvergierleiding. Via dit systeem kan kalvergier naar zuiveringsinstallaties worden gepompt.

Of registreer je om te kunnen reageren.