Home

Nieuws

Boeren geraadpleegd voor nieuw waterbeleid

Wanroij – Waterschap Aa en Maas gaat 225 boeren en grondgebruikers in de regio Landhorst raadplegen over het gewenste waterpeil. Het gebied rond Sint Anthonis aan de rand van de Peel is een van de droogste van de regio.

Het waterschap wil met nieuw waterbeheer een betere balans tussen de verschillende belangen van landbouw en natuur.

ZLTO Projecten gaat de komende tijd de grondgebruikers in kleine groepen bijeenroepen. Niet alleen voor natuur, ook voor agrariërs zou er voordeel te halen zijn met een nieuw waterregime, aldus het schap. Het wijst op meer zekerheid voor een optimale gewasgroei en beperking van de droogte- of natschade. Concrete maatregelen waarover gesproken wordt is aanpassing van sloten en het plaatsen of uitbreiden van stuwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.