Home

Nieuws

Bleker snijdt in Natura 2000 met tienpuntenplan

Den Haag - Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) gaat het Natura 2000-beleid in Nederland op tien onderdelen aanpassen. Dat blijkt uit een actieplan dat hij woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Doel hiervan is dat het natuurbeleid voortaan economische en maatschappelijke ontwikkelingen minder in de weg staat. Zo moet het voor boeren gemakkelijker worden hun bedrijven uit te breiden en voor overheden om wegen aan te leggen. Het zogenoemde tienpuntenplan is getoetst door een commissie van wetenschappers onder leiding van de Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Peter van Wijmen.

Bleker wil dat er de komende jaren vooral wordt ingezet op behoud van bedreigde natuurtypen, en minder op verbetering of uitbreiding daarvan. Ook wil hij limieten stellen aan de hoeveelheid natuur die nog verbeterd moet worden en is hij van plan doelstellingen te verlagen. Tot de overige voorgenomen acties behoren het periodiek aanpassen van aanwijzingsbesluiten, het schrappen van 190 beschermde natuurmonumenten, het verwijderen van nationale ‘koppen’ op Europese regelgeving en het samenvoegen of schrappen van gebieden. Veel van deze voornemens heeft hij overigens al eerder bekendgemaakt.

“In een drukbevolkt en ondernemend land als Nederland blijft het van belang om scherp aan de wind te varen om aan alle wensen recht te doen”, stelt Bleker in een toelichting. “Dit tienpuntenplan biedt duidelijkheid voor ondernemers en omwonenden van Natura 2000-gebieden en voor de bescherming van natuurwaarden. Ik wil nuchter, met verstand en idealisme aan de slag en wil daarbij vaart maken.”

Niet alle punten kan Bleker op eigen houtje realiseren. Met name het schrappen van gebieden is een ingewikkeld traject, waarbij toestemming van de Europese Commissie is vereist. De staatssecretaris wil in elk geval af van Boddenbroek en Achter de Voort in Overijssel en Teeselinkven in Gelderland. Voor de opheffing van het beschermingsregime in deze drie gebieden moet nog groen licht worden gegeven, maar Bleker verwacht daarbij geen problemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.