Home

Nieuws 255 x bekeken 3 reacties

Bleker sluit vervroeging uitrijtermijn voorjaar niet uit

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw wil in januari volgend jaar kijken of het mogelijk is om de uitrijtermijn voor dierlijke mest te vervroegen.

Dat zei hij in reactie op vragen van VVD en PvdA over de periode waarin dierlijke mest uitgereden mag worden. ”Voorwaarde van vervroeging van de uitrijtermijn is wel dat het past binnen het vierde actieprogramma nitraat”, aldus Bleker. Janneke Snijder (VVD) voorziet dat uitstel van het uitrijverbod in het najaar geen oplossing biedt. ”Het is erg nat en veel boeren moeten eerst nog maaien voordat er mest aangewend kan worden. Als het uitrijverbod twee weken later in gaat, biedt dit voor de meeste boeren nog geen oplossing”, aldus Snijder. Ze vraagt de staatssecretaris daarom soepeler om te gaan met de opslag van dierlijke mest en de uitrijtermijn in het voorjaar te vervroegen. Lutz Jacobi (PvdA) ondersteunt de visie van Snijder op dit punt. Ook pleit ze voor meer mogelijkheden voor mestverwerking.

In het kader van mestverwerking drong CDA-kamerlid Ger Koopmans aan op het toestaan van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. ”We hebben binnenkort hierover weer overleg met de Europese Commissie”, zegt Bleker. De Nederlandse inzet hierbij is een permanente voorziening voor kunstmestvervangers in Nederland, vooruitlopend op een Europese voorziening. Daarnaast wil Nederland de pilotprojecten door laten lopen tot een permanente voorziening is getroffen.

Bleker wilde inhoudelijk nog niet veel los laten over het nieuwe beleid. “Het nieuwe mestbeleid wordt strak geregeld, met draagvlak waar dat kan. Het wordt geen plan van een convenantje hier en een convenantje daar”, aldus Bleker. De staatssecretaris zegt nog in overleg te zijn met de sector over een aantal punten. Deze maand komt het nieuwe plan.

Eerder liet de bewindspersoon al weten dat hij zich in het nieuwe beleid richt op drie sporen: het voerspoor, mestverwerking en een mineralenevenwicht. CDA-kamerlid Ger Koopmans opperde om groei van veehouderijbedrijven alleen toe te staan als ze de mest verwerken. “Dat lijkt een logische redenering. Als je als ondernemer kunt overleggen dat groei van je bedrijf niet leidt tot extra druk op de mestmarkt, omdat je een technologische oplossing hebt gevonden, oogt dat erg valide”, spreekt Bleker voorzichtig.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  A. Reumkens

  Wat ik mis in een toekomstgerichte discussie is aandacht voor minder gangbare bedrijfsvormen, waarbij veel aandacht voor dierwelzijn met b,v. strogestrooide stallen.
  Het gebruik van ruige mest op weiland zou gediend zijn met uitrijden over bevroren grond. Zeker in heuvelachtige gebieden en op keigrond zou daarmee veel structuurschade kunnen worden voorkomen. Bovendien kan de mest goed uitvriezen zonder stikstofverlies, en de beschikbaarheid in het vroege voorjaar van mineralen voor het grasland vroege stikstofgiften overbodig maakt.
  Kunt u hieraan wat meer aandacht besteden? Is er ooit onderzoek gedaan naar dit fenomeen? Kan dit ook eens op de politieke agenda worden geplaatst?

 • no-profile-image

  Helemaal mee eens Reumkens,ook is het goed voor o.a. de weidevogels, dus wageningen hier valt eindelijk eens iets nuttigs te onderzoeken!!

 • no-profile-image

  Laat Wageningen zich er aub niet mee bemoeien, dan gaat het mis!

Of registreer je om te kunnen reageren.