Home

Nieuws 454 x bekeken

Bezuinigingen leiden tot sobere ELI-begroting

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) bezuinigt het komende jaar flink. De netto-uitgaven van minister Verhagen en staatssecretaris Bleker dalen van 5,58 naar 4,97 miljard euro, zo blijkt uit de donderdagavond gepubliceerde begrotingsstukken.

Een groot deel van die bezuinigingen wordt verhaald op het natuurbeleid en de zogenoemde apparaatskosten. Zo bespaart ELI volgend jaar bijna 300 miljoen euro als gevolg van de herijking en decentralisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Op de eigen organisatie, inclusief uitvoeringsdiensten zoals de VWA, Dienst Regelingen en DLG, wordt in 2012 bijna 50 miljoen euro bezuinigd.

Niettemin blijft een aantal voor de landbouw belangrijke regelingen overeind. Zo handhaaft het departement de landbouwvrijstelling (308 miljoen), het accijnsvoordeel op rode diesel (91 miljoen) en verlaagde tarieven voor glastuinbouw en sierteelt (beide iets meer dan 90 miljoen). Dat geldt ook voor de garantieregeling voor boringen naar aardwarmte en uiteraard de nieuwe SDE+ voor duurzame energie.

De WBSO (speur- en ontwikkelingswerk) wordt met 14 miljoen uitgebreid tot 800 miljoen euro. Daarnaast werkt Verhagen aan een nieuwe investeringsregeling voor ondernemers: de Research & Development Aftrek. Daarvoor is volgend jaar 250 miljoen euro beschikbaar. Regelingen voor duurzame stallen en luchtwassers worden juist afgebouwd, evenals de glastuinbouwregelingen MEI en IRE.

Daarmee is er zoals verwacht sprake van een sobere begroting. In totaal wil het kabinet als gevolg van de economische crisis tot 2015 zo’n 18 miljard euro bezuinigen. Alle ministeries hebben daarom forse taakstellingen gekregen. Ook werd vrijdag bekend dat het kabinet er niet voor zal terugdeinzen om, indien nodig, nog meer te bezuinigen.

Aanvankelijk zouden de begrotingsstukken pas vrijdag om 14:00 uur openbaar worden gemaakt. Maar omdat de Miljoenennota donderdagmiddag uitlekte, heeft het kabinet besloten alles onmiddellijk op internet te publiceren. Bleker noemt het 'heel vervelend' dat het zo is gelopen. ”Maar de wereld staat niet in brand”, aldus de staatssecretaris van landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.