Home

Nieuws 182 x bekeken

Belgische boerenorganisaties boos over Gaia-actie

Leuven – De Belgische Boerenbond en ook de Vereniging van Varkenshouders Veva zijn boos over de actie van de Belgische dierenwelzijnsorganisatie Gaia tegen onverdoofd castreren.

Gaia wil vrijdag onder het motto van ‘laat ze hangen’ een onderbroekloze dag voor de mannelijke helft van de bevolking organiseren om zo aandacht te vragen voor het castratieprobleem en te pleiten voor vaccinatie of niet castreren. De bond verwijt de Gaia desinformatie te plegen richting de burgers. De actie van Gaia wekt de indruk dat de varkenssector niet zou werken aan oplossingen op dit punt. De bond wijst er op dat de hele Belgische varkenshouderijketen van varkenshouder tot retail zich heeft uitgesproken voor beëindiging van de onverdoofde castratie.

De Boerenbond pleit echter wel voor een stuk keuzevrijheid voor de varkenshouder. Er moet gekozen kunnen worden voor vaccinatie, verdoofd castreren of niet-castreren, aldus de Boerenbond. De eenzijdige fixatie op vaccinatie met een product afkomstig van één fabrikant vindt de Boerenbond bedenkelijk. Verder verwijst de organisatie naar de andere ketenpartijen. De afnemers van varkensvlees moeten een duidelijk signaal geven.

Ook Veva verwijst naar de supermarkten en de slachthuizen, de afnemende partijen en roept hen op om ‘niet gecastreerde beren’ te slachten en te verwerken. “Varkenshouders willen zelf ook maar al te graag af van de castratie”, aldus Veva. “Iedereen die begaan is met dierenwelzijn moet in de winkel vragen naar vlees van niet-gecastreerde dieren”, aldus Veva.

Of registreer je om te kunnen reageren.