Home

Nieuws

Bedrijven houden nauwelijks rekening met duurdere grondstoffen

Amsterdam – De meeste bedrijven hebben geen beleid om zich te wapenen tegen een naderende schaarste aan grondstoffen, van olie tot graan. Dat blijkt uit de Duurzaamheidbarometer van consultancy PWC. Slechts één op de vijf ondervraagde beleidsmakers op het terrein van duurzaam ondernemen heeft beleid geformuleerd.

De publicatie valt samen met Earth Overshoot Day, de dag waarop de mensheid wereldwijd geteld vanaf 1 januari net zoveel natuurlijke hulpbronnen heeft verbruikt als de aarde in één jaar kan opbrengen. De berekening komt op rekening van, NEF een denktank die stelt dat het huidige economische denken geen rekening houdt met mensen en planeet.

De respondenten geven aan dat de snelle groei van bepaalde economieën als China en Brazilië de belangrijkste oorzaak is van de toenemende schaarste. Opvallend vaak wordt ook speculatie genoemd, hoewel studies van onder meer de Rabobank aangeven dat de rol van speculatie zeer beperkt is geweest.

De meeste beleidsmakers zien duurdere mineralen en energie als de grootste gevaren voor hun bedrijf. Een naderende schaarste voor water en voedsel staat minder prominent op de agenda. Of dat terecht is, valt volgens PWC te betwijfelen. Bedrijven reageren volgens de peiling met name door grondstoffen proberen efficiënter aan te wenden.

”Het ambitieniveau valt mij niet mee”, aldus duurzaamheidsleider van PWC Klaas van den Berg. ”De inkopers zien de prijs stijgen maar slaan nog geen alarm. Overzicht over de dynamische en diffuse grondstofmarkt ontbreekt veelal.” Van den Berg verklaart dit uit lange ketens met veel verschillende spelers.

Volgens Van den Berg moet risicobeheersing een belangrijke plaats krijgen in de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsstrategieën.

Of registreer je om te kunnen reageren.