Home

Nieuws 237 x bekeken 1 reactie

BBL kleinere speler op grondmarkt

Den Haag – Dienst Landelijk Gebied (DLG) betaalde in 2010 gemiddeld iets meer voor grond als andere partijen in de markt. Hun aandeel in de markt nam af.

Dit blijkt uit de Grondprijsmonitor 2010. In deze rapportage brengt het agentschap jaarlijks de grondmarkt in beeld.

Op de grondmarkt blijft DLG een partij van formaat. Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), onderdeel van DLG, had vorig jaar een marktaandeel van 19 procent van de totale grondmarkt. Het marktaandeel van de dienst op de totale grondmarkt kent historisch gezien grote schommelingen. In 2007 was dat 13 procent. Het jaar daarvoor 26 procent. In 2008 en 2009 was het aandeel respectievelijk 15 en 26 procent.

Het marktaandeel van DLG verschilt per gebied. Opvallend is het grote aandeel van 58 procent in Westelijk Holland. Zo’n groot aandeel in de totale grondmarkt in dat gebied had de dienst ook in 2009. Een ander saillant detail is het aandeel van nul procent in Utrecht in 2010. Het jaar daarvoor had de dienst daar nog een marktaandeel van 77 procent.

De Grondprijsmonitor schrijft dat BBL ’prijsconform’ heeft geopereerd. Met andere woorden: de dienst heeft niet meer betaald voor landbouwgrond dan de gemiddelde prijs in het desbetreffende gebied. BBL betaalde in 2010 gemiddeld € 49.990 per hectare. Landelijk lag het gemiddelde iets lager, namelijk € 48.170.

Vorig jaar waren de verschillen tussen de prijzen die BBL betaalt en de totale markt minder groot dan in 2009. Een paar uitschieters zijn er ook. Bijvoorbeeld in het gebied Gooi en weidegebied betaalde DLG € 17.000 per hectare meer dan de gemiddelde prijs. Andersom kwam ook voor. In Westelijk Veluwe kreeg BBL grond in handen voor een gemiddelde prijs van € 44.645. In de totale markt in dat gebied was de prijs € 56.146 per hectare.

Mede door de economische crisis en door de terugtrekkende overheid van de grondmarkt lag de grondmobiliteit vorig jaar fors lager dan de jaren daarvoor. In 2008 ging 27.445 hectare cultuurgrond over naar een nieuwe eigenaar. Een jaar later was dat 24.475. Vorig jaar 21.459 hectare. Volgens DLG is vooral in het noorden van het land en Flevoland sprake van een flinke daling van de mobiliteit. Dat is opvallend, omdat in het noorden de grondprijs het laagst is en in Flevoland het hoogst.

Voor landbouwgrond die in aanmerking komt voor een bestemmingswijziging voor bijvoorbeeld stedelijke uitbreiding, levert nog altijd een fors bedrag op. Al zijn de prijzen vorig jaar wel iets omlaag gegaan, vergeleken met 2009. Deze zogenoemde ’rode’ gronden brachten twee jaar geleden nog € 377.728 per hectare op. Vorig jaar was dat € 289.066 per hectare.

Volgens de monitor is het verloop in de oppervlakte van de transacties en het aantal transacties opvallend. In twee jaar tijd zijn zowel het aantal rode transacties als de daarbij behorende oppervlakte bijna gehalveerd. Oorzaak hiervan heeft te maken met het stilvallen van de woningbouw en kantorenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. Duurste rode grond lag vorig jaar in Westelijk Holland met een prijs van € 855.582 per hectare, gevolgd door Brabant met een prijs van € 382.620.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Als je een marktaandeel van 19% hebt, dus bij 1 van de 5 transacties de koper bent, en steeds iets meer betaalt dan de andere partijen op de markt, dan kun je echt niet met droge ogen beweren dat je geen prijsopdrijvend effect hebt.

    Geweldig voor degene die met pensioen gaat, een molensteen voor de voortzetters!

Of registreer je om te kunnen reageren.