Home

Nieuws 219 x bekeken

25 miljoen steun voor Franse tuinders

Parijs – De Franse minister voor landbouw Bruno le Maire trekt 25 miljoen uit voor steun aan in nood verkerende tuinders.

Daarvan is 15 miljoen bestemd voor de ergste problemen in de vorm van lagere sociale lasten of rente terwijl 10 miljoen later zal worden besteed aan meer structurele oplossingen voor de zwaarst getroffen bedrijven die dan hulp kunnen krijgen bij een herstructurering of bij het beëindigen van hun bedrijf. Dat heeft de minister laten weten na overleg met vertegenwoordigers van groente- en fruittelers.

Le Maire had al eerder meegedeeld op 7 september mee te zullen delen hoeveel steun hij voor de tuinbouw beschikbaar had en hoe dat geld dan verdeeld zou worden. Naast de financiële paragraaf gaat de minister ook werken aan de commerciële verhoudingen tussen producenten en de distributie, het beheer van de sector als zodanig en een nieuwe regulering voor de groente- en fruitmarkt op Europees niveau. Of de organisaties van groente- en fruittelers tevreden zijn met de toezeggingen is voorshands onduidelijk. In de afgelopen weken hebben zowel specifieke telersgroeperingen als regionale organisaties bedragen van een veel hogere orde van grootte genoemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.