Home

Nieuws

'Wereldproductie voedsel omhoog door kleine bedrijven'

Bazel – De wereldproductie van voedsel moet tot 2050 waarschijnlijk meer groeien dan de 70 procent die vaak wordt genoemd door de Verenigde Naties. Grootschalige, moderne bedrijven kunnen slechts aan de helft van de groeiende vraag voldoen.

Dat stelt Robert Berendes, hoofd business-development voor wereldmarktleider agrichemie Syngenta. Berendes doet de uitspraak tegenover analisten van zakenbank Goldman Sachs. Berendes noemt het percentage van 70 procent dat de wereldvoedselorganisatie FAO vaak noemt aan de lage kant. De helft van de benodigde toename van de productie zal moeten komen van hogere opbrengsten bij kleinschalig opererende boerenbedrijven.

Van oudsher wordt een voorraad van 20 procent van de totale vraag als veilig gezien. Volgens Berendes is dit percentage niet langer toereikend omdat de voedselmarkt is geglobaliseerd en landen dus toenemend afhankelijk zijn geworden van beleidsbeslissingen en weersinvloeden in andere landen.

Bovendien is het milieu volgens Berendes verder aangetast, deels door klimaatverandering, en is agrarische productie dus meer kwetsbaar geworden. Deze kwetsbaarheid wordt volgens Berendes onderschat en moet met gerichte investeringen in het milieu verminderd worden.

Berendes zei dat de komende jaren een productievergroting vanuit technologische ontwikkeling zal worden nagestreeft. Syngenta zelf investeert de komende jaren volgens Berendes 9 tot 10 procent van de omzet in onderzoek en ontwikkeling van nieuw zaaidaad en gewasbeschermingsmiddelen.

Berendes denkt dat genetische modificatie van gewassen uiteindelijk wel ingang zal vinden in Europa. Voor de komende tien tot vijftien jaar denkt Berendes echter niet dat de afzet van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa serieuze impact zullen hebben op de business van Syngenta.

Of registreer je om te kunnen reageren.