Home

Nieuws 805 x bekeken

Veehouder moet stoppen vanwege geloei

Angeren – Een veehouder in Angeren moet zijn bedrijf staken naar aanleiding van klachten van een nabijgelegen burgerwoning.

Het bedrijf met ongeveer zeventig stuks rundvee en vijf paarden ligt in het buitengebied en is bestemd als agrarisch perceel. Er rust wel een agrarische bestemming op, maar het heeft geen omgevingsvergunning. Omdat er een woning op minder dan 20 meter afstand ligt, is daarvoor een speciale procedure nodig. Na klachten van de buurman over geluidsoverlast ziet de gemeente zich genoodzaakt om desnoods bestuursdwang toe te passen, aldus wethouder Kees Telder.

Veehouder en -handelaar Bert Gerrits bestrijdt de lezing van de gemeente dat hij geen actie heeft ondernomen om zijn omgevingsvergunning op orde te krijgen. Vorig najaar kocht hij twee schuren aan de Loderhoeksestraat in Angeren. Hij had die nodig voor zijn eigen veestapel van 45 zoogkoeien en voor vee dat hij verhandelt.

Naar eigen zeggen heeft hij 25 november alle benodigde papieren ingeleverd bij de gemeente. Groot was zijn verbazing toen hij mei dit jaar werd uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente omdat de vergunning niet op orde zou zijn. Dit kwam aan het licht na klachten van de buurman over geluidsoverlast.

Gerrits: ”Ik had een paar kalveren gespeend en die lopen dan een nacht te blèren. De volgende dag kwam de buurman hier klagen en hij is daarna ook meteen naar de gemeente gegaan.” Gerrits verwijt de gemeente dat die hem niet goed heeft ingelicht over de benodigde papieren, en zijn aanvraag op de plank heeft laten liggen. Een melding van zijn activiteiten zou genoeg zijn, begreep hij van de handhavingsambtenaar.

De gemeente gelast Gerrits om voor 15 september de bedrijfsactiviteiten te staken, tenzij hij kan aantonen dat er alsnog zicht is op een vergunning. Voor Gerrits zou bedrijfsbeëindiging het einde van zijn broodwinning betekenen.

Wethouder Telder geeft toe dat de gemeente de papieren van Gerrits te lang heeft laten liggen. Maar hij bestrijdt dat gezegd is dat een melding voldoende is. ”Ik ga ervan uit dat een professionele ondernemer weet wat hij moet doen.” Volgens hem is meteen na aankoop van het bedrijf al een klacht ingediend door de buurman. Dit voorjaar kwam de tweede klacht, waarna de wethouder zich gedwongen zag tot actie. ”Anders dwingt de rechter ons daartoe.”

Het probleem is dat de huidige schuur te dicht bij de bebouwing ligt. Alternatief zou zijn een nieuwe schuur achter op het perceel. Daarvoor moet een procedure bij de provincie doorlopen worden. Telders: ”Ik ben bij Gerrits op bezoek geweest, het ziet er keurig uit, wij willen hem graag steunen, maar er moeten wel stappen gezet worden.”

Naar aanleiding van de klacht van de buurman is Gerrits zelf overigens ook naar de gemeente gegaan met een klacht. Volgens hem heeft de buurman zonder vergunning zelf een schuurtje gebouwd. Daarmee lijkt het verhaal een echte burenruzie. Maar zo wil Gerrits het toch niet noemen: ”Ik heb die man eigenlijk nooit over deze dingen gesproken.” Wel vertelt hij dat de buurman vorig najaar belangstelling toonde om een deel van het land te kopen ten behoeve van zijn pony’s. Een verzoek waar Gerrits niet op inging.

Of registreer je om te kunnen reageren.