Home

Nieuws

VWA: spuitgedrag slootkanten ondermaats

Den Haag - Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaan in augustus en september extra toezicht houden op spuitgedrag langs watergangen.

Reden is dat spuitbewegingen door akkerbouwers in de buurt van slootkanten nogal eens te wensen over laten, meldt de VWA. Over het algemeen wordt bij inspecties overigens vastgesteld dat, bij het bespuiten van akkers en fruitpercelen, de regels goed worden nageleefd.
In het midden van de percelen gebruikt 9 op de 10 spuiters de gewasbeschermingsmiddelen zoals voorgeschreven. Aan de slootkant zijn ondernemers slordiger. De spuitbewegingen laten nog veel te wensen over, aldus de VWA. Slechts tweederde van de ondernemers doet dit zoals voorgeschreven.

De VWA constateert weliswaar een lichte verbetering ten opzichte van 2010, maar vindt de verbetering te gering en acht extra controle daarom noodzakelijk. Bovendien vreest de warenautoriteit voor milieuschade.

Het grootste deel van de overtredingen is toe te schrijven aan het onjuist toepassen van de spuittechniek. Zo wordt volgens de VWA weinig gebruik gemaakt van kant- en driftarme doppen binnen veertien meter van de watergang.

Andere overtredingen die de VWA heeft geconstateerd heeft te maken met onjuiste toepassing van middelen, gebruik van verboden middelen, het niet in bezit hebben van een geldige spuitlicentie of onjuiste bewaring van middelen.

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.